START-DAG BEELD

OP ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2021

14 TOT 17 UUR

Nieuwsgierig naar de werking van het projectatelier? Kom dan naar de startdag van de afdeling BEELD. Geniet van de Expo, workshops en info-moment in en rond de ateliers in OC De Brug.

PROJECTATELIER

PROJECTATELIER = EXPERIMENTEREN = EXPLOREREN

Het projectatelier is een zoektocht naar zowel vorm als techniek. Concept, context en techniek zijn onlosmakelijk verbonden en vanuit die veelzijdigheid ga je die benaderen.

Dit atelier is niet gebonden aan één medium. Het gebruikte medium is bovendien niet langer het uitgangspunt, maar een deel van het geheel. Het beeldend werk kan dan ook vele vormen aannemen: van conceptuele kunst tot installatiekunst, tweedimensionaal werk, sculpturaal werk, performance, enz. Daarnaast onderzoek je de mogelijkheden van het tentoonstellen. Hoe kun je de toeschouwer op een interessante manier benaderen of zelf actief laten deelnemen?

Projectatelier is een creatief en actief atelier waar je je ideeën omzet in concrete projecten.

TRAJECT PROJECTATELIER

Deze opleiding kan je vier jaar volgen, tijdens 2 lesmomenten van 4 uur in de week.

In de richting projectatelier gaan we op zoek naar de persoonlijke interesse en dynamiek van de leerling. Persoonlijke fascinaties en maatschappelijke gegevens zijn mogelijke uitgangspunten.

DE EERSTE TWEE JAAR :

Gedurende de eerste twee jaar worden gerichte opdrachten gegeven die verschillende disciplines met elkaar verbinden. Binnen de opdrachten is het de bedoeling om voldoende ruimte te laten voor persoonlijke interpretatie.

De leerlingen worden zowel klassikaal als individueel begeleid. We kijken naar elkaars werk met een open blik en klassikale evaluatie momenten worden op touw gezet. De leerlingen leren kritisch kijken naar zowel hun eigen werk als het werk van de anderen.

DE JAREN DIE EROP VOLGEN :

Vanaf het derde jaar bepaalt de leerling in grote mate zelf zijn traject. Als leerkracht wordt ik op dat moment meer een mentor en stuur bij waar nodig. Het is aan de leerlingen om thema, medium en uitwerking te bepalen. De leerlingen leren hun beeldend werk op een interessante manier presenteren en een professionele portfolio samenstellen, die de eenheid van hun beeldend werk benadrukt.

Schooljaar ’21 – ’22

Volgend schooljaar gaat het projectatelier door op:

Dinsdag van 18u30 tot 22u00

+

Donderdag van 18u30 tot 22u00